Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Identification Fiscale
NIF 4000126005
The Best
#1 MU KWUBAKA
Numbero #1
Mu Burundi
Saba Devis

Bmbc ivuga ko abasaba kwerekwa ivyo imaze kurangura bakirwa.

Umuyobozi mukuru w’ishirahamwe BMBC avugako abasaba ko berekwa ibimaze gukorwa imbere yuko baduha akazi ari vyiza kuko imbere yo guha umugambi umuntu ubanza kumubaza ivyo ashoboye.

Mu kiganiro yatanze yavuze ko uwubituye bamwereka imigambi BMBC yaranguye,impapuro zibagenga akazerekwa n’inzu bamaze kubaka azerekwa kugira yirabire uko bakora.

Uwo muyobozi yavuze ati : « Abaje basaba ivyo turabakira ata nkomanzi ariko ingorane iba mu gihe iyo ashimye inzu muzubatswe ku mahera menshi,abonye uburyo yotwara baca bavugako BMBC izimba kandi atarivyo.»

Murico kiganiro yavuze kandi ko ivyo bishika mu gihe aba yarabwiwe ko bashobora kumwubakira inzu ingana n’uburyo afise.

Uwo muyobozi avuga ko vyiza aruko umuntu yovuga uburyo afise kugira yubakirwe inzu ingana n’amafaranga afise hako yotemberzwa kuraba iziamaze kubakwa kugira ahitemwo imwe murizo.

Umuyobozi wa BMBC aheraheza asaba abafise imigambi yo kubaka kubaka ibingana nuburyo bafise kugira ishirahamwe rimutoze uko yobishikako.

About the author

Leave a Reply