Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Identification Fiscale
NIF 4000126005
The Best
#1 MU KWUBAKA
Numbero #1
Mu Burundi
Saba Devis

Iyo abakorera ku ma shantiye bagendewe n’umuyobozi wa BMBC, umunezero urabarenga.

Kuri uyu wa Kane umuyobozi wa #BMBC yagendeye a machantier atandukanye kugira atere intege bagenzi bacu bari kuri ayo #machantiers yongere abafashe gufata ingingo zotuma bibandanya bigenda neza. Urwo rugendo rero yaruhereye kuri chantiers iri mu ntara ya #Rumonge aho yamaze umwanya yunganira ivyiyumviro bagenzi bacu bakorera yo. Munyuma bafashe agafoto bari kumwe n’abakozi canecane ko Iyo bagendewe n’ Umuyobozi wa BMBC usanga umunezero wabarenze .

Aho #Rumonge rero Murashobora kubona umunezero bagenzi bacu bari bafise bari kumwe n’ Umuyobozi wa BMBC Uravye kuri iyi foto. Yaciye abasaba gukorana umwete kuko mundwi iza Iyo nzu dushaka ko izoba isakaye. Kugira nyene kutuzeza ibikorwa ashobore gukoresha Iyo nyubakwa vuba hashoboka. Kuri Iyo chantier mu #Rumonge umuyobozi wa #BMBC Niwe yashize kumeza yongera arasangira na Bagenzi bacu bahakorera.

Akaba yabashimiye ukuntu aba nya #Rumonge babangutse kukazi aca anabemerera ko ishirahamwe BMBC rizoguma ribaronsa ivyo bakeneye kugira imirimo ntihungabane.Muri urwo rugendo kandi umuyobozi wa #BMBC yasiguriye mugenzi wacu ukuntu yipfuza ko imirimo ibandanya yongera arifatanya na bagenzi bacu kujisha #ivyuma imbere yo gufata agafoto n’abo bagendanye.

Akaba yabashimiye ukuntu aba nya #Rumonge babangutse kukazi aca anabemerera ko ishirahamwe BMBC rizoguma ribaronsa ivyo bakeneye kugira imirimo ntihungabane. Muri urwo rugendo kandi umuyobozi wa #BMBC yasiguriye mugenzi wacu ukuntu yipfuza ko imirimo ibandanya yongera arifatanya na bagenzi bacu kujisha #ivyuma imbere yo gufata agafoto n’abo bagendanye.

Avuye aho #Rumonge, umuyobozi wa BMBC yaciye aja kuraba iyindi chantier aha #Bujumbura aho agenzi bacu bariko basasa igisenge kigira kabiri. Yaberetse aho bokosora yongera Arabasaba kwongereza inguvu kuko nyene inzu ayikeneye vuba. Avuye ngaho yagendeye iyindi chantier aho turiko twubaka inzu yo mu kuzimu (cave) akaba Naho nyene ya basavye kunyarutsa kuko intambamyi zahavuye zatuma batihuta zahavuye.

About the author

Experienced Repair Specialist with a demonstrated history of working in the architecture & planning industry. Skilled in Meters, Blogging, Adobe Premiere Pro, Interior Design, and ArchiCAD. Strong operations professional with a High School Diploma focused in Génie civil from ETP Gitega.

Leave a Reply