Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Bujumbura
Bujumbura
Gitega
+257 79 50 02 27 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Kigobe Sud, Boulevard MWAMBUTSA, Avenue MURWI B.P 2011 Bujumbura
+257 79 500 227 Mon - Fri 09:00 - 17:00 Etage kwa Kodja(koca) 1èr étage bureau Numero 3, Gitega - Burundi
Identification Fiscale
NIF 4000126005
The Best
#1 MU KWUBAKA
Numbero #1
Mu Burundi
Saba Devis

Ibiriko birarangurwa muri wa mugambi BmbcHomes 2021 Bujumbura-Gahahe

Inyuma yaho aba mbere bacaguriye ibibanza amazu y’abo azoba yubatswemwo, abakozi b’ishirahamwe BBS barishikiye kuraba ikibanza umugambi BMBCHOMES 2021 BUJUMBURA GAHAHE uzorangurirwamwo. Mu ntumbero yo kuraba uburyo buzokenerwa kugira bashobore kuhashikana interenete iciye m’ubuhinga bwa fibre optique. Rero umuyobozi mukuru wa BMBC yatumenyesheje ko baje n’ingoga kuberako abantu bakunze uwo mugambi. Rero vyabaye ngombwa ko dutangura muri kuno kwezi kwa gatandatatu, mu gihe mu ntango twari twiyumviriye ko twotangura mu mpera z’ukwezi kwa munani. Akaba kandi yavuze akabirya kari muri uwo mugambi ni uko abantu bose bazoba bameze nk’aho umenga bari kumwe kubera ubuhinga bwo Guhanahana amakuru buzoba buri muri izo nyubakwa.

Kurikirana ivedewo yerekana umuyobozi mukuru wa BMBC yariko aratanagaza k’umugaragaro uwo mugambi

Twatanguye guca amabarabara azokoreshwa mu gihe Co kwubaka n’inyuma yaho. Ariko kandi n’ ibindi bikorwa vyo kwitegura birabandanya, aha twovuga nko gutegura ibikoresho, gupanga abahinga, n’ ibindi. Ubu abashaka kugendera ico kibanza baba abaje kuraba ama parcelle bacaguye, bazoshikayo ata kibatangira kuko n’ama numero y’ama parcelle kugira bice vyoroha kumenya aho umwe wese yegukira.

Murashobora kubandanya gukurikirana ibijanye n’uwo mugambi muciye ku mbuga zitandukanye dusanzwe dukoresha mu kubashikiriza amakuru, harimwo na runo rubuga uriko urasomerako inkuru muri uyu mwanya nyene.

About the author

Experienced Repair Specialist with a demonstrated history of working in the architecture & planning industry. Skilled in Meters, Blogging, Adobe Premiere Pro, Interior Design, and ArchiCAD. Strong operations professional with a High School Diploma focused in Génie civil from ETP Gitega.

Leave a Reply